Το «πάγωμα» των τιμολογίων του 2011 στα επίπεδα του 2010 αποφάσισε χτες η γενική συνέλευση της Εταιρίας Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, που συγκλήθηκε με τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση του 81% των μετόχων της εταιρίας. Ταυτόχρονα οι μέτοχοι της ΕΥΑΘ ζήτησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαδικασίες για διαμόρφωση νέας τιμολογιακής πολιτικής.