Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

OI EΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΙΑ(TOΥ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ)

1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Εγκυκλιο με διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση των μητέρων με ανήλικα τέκνα, που είναι ασφαλισμένες πριν την 1-1-1983 στα ασφαλιστικά ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, έδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συμφωνα με την εγκύκλιο: 


α) όσες μητέρες ανηλίκων είχαν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.1992, θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με αυτές τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 42ο έτους της ηλικίας τους. 

β) όσες μητέρες ανηλίκων συμπλήρωσαν 15 έτη ασφάλισης κατά το μεταβατικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι 31.12.1997, κατά το οποίο αυξήθηκαν ο προβλεπόμενος από τις καταστατικές διατάξεις συντάξιμος χρόνος καθώς και το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση κατά έξι μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 17 ετών και έξι μηνών και των 44 ετών και έξι μηνών αντίστοιχα, κατοχύρωσαν το συντάξιμο χρόνο και το όριο ηλικίας που ίσχυε κατά τη συμπλήρωση της 15ετίας, κατά την οποία αναζητείτο και η ανηλικότητα του παιδιού. 

γ) από 1.1.1998 μέχρι 31.12.2002, ο συντάξιμος χρόνος καθορίζεται στα 17 ½ χρόνια ασφάλισης ενώ ως όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση ορίζεται το 50ο και ως εκ τούτου η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέσα σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται με τη συμπλήρωση αυτού του συντάξιμου χρόνου κατά τον οποίο πρέπει να συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. 

Ειδικά για τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων στα πρώην Ειδικά Ταμεία, στα οποία ο προβλεπόμενος από τα καταστατικά τους συντάξιμος χρόνος ήταν τα 20 έτη ασφάλισης, απαιτούνταν μέχρι το έτος 2003 η συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου 20 ετών ασφάλισης με όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση το 50ο. 

δ) από 1.1.2003 ο συντάξιμος χρόνος (των 15 ή 20 ετών ασφάλισης) αυξάνεται κατά έξι μήνες κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Από αυτή την ημερομηνία και μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αναζητείται η ανηλικότητα του παιδιού κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου που απαιτείται κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

2) Σχετικά με τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων στα πρώην Ειδικά Ταμεία πριν την 1.1.1983, ισχύουν τα εξής: 

α) όσες γυναίκες συμπλήρωσαν 20 έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου τους μέχρι 31.12.1997, κατοχύρωσαν το όριο ηλικίας των 53 ετών για πλήρη σύνταξη. Ειδικά για τις ασφαλισμένες στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ απαιτούνταν κατά το χρονικό διάστημα 1993-1997 η συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου 15,5-17,5 ετών ασφάλισης. 

β) από 1.1.1998, παύει να ισχύει η 15ετία (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ή η 20ετία και ο συντάξιμος χρόνος αυξάνεται κατά έξι μήνες κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Από την 1.1.1998 και μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, όπως αυτός διαμορφώνεται μέχρι το έτος 2007, κατά το οποίο συμπληρώθηκε η 25ετία (εκτός από την περίπτωση των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, όπου η 25ετία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και συμπληρώνεται κατά το έτος 2012) και του απαιτούμενου ορίου ηλικίας. 

Επισημαίνεται ότι και για τις δύο περιπτώσεις (μητέρων και γυναικών) παραμένει σε ισχύ η περ. δ της περ. 5 του αρ. 9 του ν. 1976/1991. Διευκρινίζεται ότι, τα επτά επιπλέον έτη ασφάλισης προστίθενται στο συντάξιμο χρόνο, όπως αυτός διαμορφώνεται και ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης. 

3) Όσες μητέρες ανήλικων παιδιών ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία πριν την 1.1.1983, παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης.8.2011, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου και του ορίου ηλικίας που απαιτούνταν κατά το χρόνο που αυτές συμπλήρωναν τα 15 έτη ασφάλισής τους έχουσες ανήλικο παιδί, ή χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση 7 επιπλέον του συντάξιμου αυτού χρόνου ετών ασφάλισης. Όσες γυναίκες ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία πριν την 1.1.1983, παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης.8.2011, έχοντας συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο τουλάχιστον 21 έτη μέχρι την ημερομηνία παραίτησής τους, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη σύνταξης. Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη αποσκοπεί στη συνταξιοδότηση της ανωτέρω κατηγορίας γυναικών με τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου και του ορίου ηλικίας που απαιτούνταν κατά το χρόνο συμπλήρωσης των 15 ή 20 ετών ασφάλισής τους (ανάλογα με τις καταστατικές τους διατάξεις) ή χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση 7 επιπλέον του συντάξιμου αυτού χρόνου ετών ασφάλισης. Επισημαίνεται ότι, οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι την 31η.8.2011 από τα πρώην Ειδικά Ταμεία για τις δύο αυτές κατηγορίες γυναικών με τον τρόπο που περιγράφηκε μόλις ανωτέρω, δεν ανακαλούνται. 

2. Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΜε την καταβολή της σύνταξης του μηνός Μαίου 2012 θα γίνουν οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων οι οποίες αρχίζουν αναδρομικά 1.1.2012. Το ποσό που αντιστοιχεί στις μειώσεις των συντάξεων μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2012 θα παρακρατηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Μαίου 2012. Αυτα προβλέπονται σε ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργού Εργασιας Γ. Κουτρουμάνη κατ΄εφαρμογη του νομου 4051/2012. Σύμφωνα με την ιδια εγκύκλιο: 

Α. Μείωση επικουρικών συντάξεων: 

Προβλέπεται ποσοστιαία μείωση, από 1-1-2012, στα ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από: 

α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), 

β) τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), 

γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», 

δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), 

ε) τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και 

στ) τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ. 

Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες από τους ανωτέρω φορείς επικουρικής ασφάλισης μηνιαίες επικουρικές συντάξεις μειώνονται από 1.1.2012, ως εξής: 

• Οι συντάξεις έως 250 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ. 

• Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ. 

• Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255 ευρώ. 

Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 επικουρικής σύνταξης. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και τις μειώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπου αυτές προβλέπονται. 

Β. Μείωση συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από 1.1.2012, στο 50% του συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, επέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ανωτέρω ποσού (50% της συνολικής σύνταξης) που υπερβαίνει τα 1300 ευρώ. Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης. Η μείωση δηλαδή υπολογίζεται επί του ακαθάριστου ποσού της κύριας σύνταξης (50% της συνολικής) που εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 και τις μειώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011. Επισημαίνεται ότι, το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στην κύρια σύνταξη (50% της συνολικής), μετά και την μείωση της παραγράφου αυτής, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1300ευρώ. 

-Το υπόλοιπο 50% του συνολικού μηνιαίου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑΜ και αντιστοιχεί στην επικουρική τους σύνταξη, υπόκειται στις ποσοστιαίες μειώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. Η μείωση αυτή διενεργείται στο ποσό της καταβλητέας την 31.1.2012 επικουρικής σύνταξης, στο ακαθάριστο δηλαδή ποσό του 50% της συνολικής (κύριας και επικουρικής) σύνταξης που εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 και τη μείωση της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011. 

Γ. Εξαιρέσεις προσώπων 

-Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας για τις πλέον ευπαθείς κατηγορίες συνταξιούχων, με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι από τις νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14). Ειδικότερα, από τις μειώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 εξαιρούνται:

• οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992, 

• τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, 

• οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 2227/1994, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον Ν. 612/1977, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα συνταξιούχο ορφανά και από τους δύογονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες, 

• οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ν. 612/1977 και στο άρθρο 42 του Ν. 1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους. 

3. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Αναλυτική εγκύκλιος για τον διακανονισμό οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεια εκδόθηκε απο το υπουργείο Εργασίας. Οι οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία ειναι πάνω απο 800.000 με το ποσό της οφειλής να αγγίζει πλέον τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα χρήματα αυτά το υπουργείο Εργασίας εκτιμά πως μπορούν να αναζητούν τα 2/3, δηλαδή σχεδόν 7 δισεκατομμύρια. Συμφωνα με τα στοιχεια του υπουργείου Εργασιας οι μισοί σχεδόν ελεύθεροι επαγγελματίες και ένα στους τρεις αγρότες δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. Με βάση τα τελευταία στοιχεία στον ΟΑΕΕ(Οργ. Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιων) μόνο το 54.14% των ελεύθερων επαγγελματιών καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές. Την ίδια στιγμή στον ΟΓΑ πληρώνει κανονικά εισφορές το 62%, ποσοστό που ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις σε επίπεδο νομών. Με την ιδια εγκύκλιο γνωστοποιείται άρθρο του νόμου 4038/2012 σύμφωνα με το οποίο θεσπίζεται διαρκές και συνεχές αυτόφωρο το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εφόσον αυτές ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. 

Συμφωνα με την εγκύκλιο: 

1. Προϋποθέσεις και προθεσμίες υπαγωγής στο διακανονισμό: 

Παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες φορέων κοινωνικής ασφάλισης που: 

- Δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ή έχουν εκπέσει του σχετικού δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων 

- Καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2012 και εφεξής 

- Υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 30-3-2012 

να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου. Για όσους οφειλέτες υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης έως την 31-12-2012. 

2-Προσωρινός διακανονισμός Όπως είναι γνωστό είχε πραγματοποιηθεί αναστολή έως την 31-12-2012 των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών σε βάρος των οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και διακανονισμός καταβολής της μέχρι 31-12-2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής τους σε μηνιαίες ή διμηνιαίες δόσεις. Ως προς την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είχε εκδοθεί η Φ. 80000/οικ. 8917/591/8-4-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου μας προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου μας και του ΝΑΤ. Επίσης, είχε δοθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ η εκ νέου δυνατότητα υπαγωγής στον διακανονισμό οφειλών του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και να έχουν ως επιπλέον όφελος, πέρα από την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων, έκπτωση 20 % επί των προσθέτων τελών της μέχρι 31-12-2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής τους. Την έκπτωση αυτή έχουν και όσοι είχαν ήδη υπαχθεί στον διακανονισμό του παραπάνω άρθρου 48 και τηρούν τους όρους του. 

-Δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πλήν ΟΓΑ, για υπαγωγή των οφειλών τους σε νέο προσωρινό διακανονισμό και παρέχεται έκπτωση ύψους 40 % επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης μέχρι 31-12-2011 οφειλής τους. Διευκρινίζεται, ότι η συνολική κεφαλαιοποιημένη οφειλή περιλαμβάνει τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31-12-2011 οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων. Επί του μέρους των κεφαλαιοποιημένων οφειλών που αφορά τα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές επιβαρύνσεις παρέχεται έκπτωση ύψους 40 %. Η έκπτωση αυτή δεν δίδεται σε περίπτωση που η σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβληθεί μετά την 31-3-2012. Επίσης, η παραπάνω έκπτωση 40 % παρέχεται και επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της μέχρι 31-10-2010 συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής των οφειλετών εκείνων που έχουν ήδη υπαχθεί είτε στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 είτε στη ρύθμιση της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης. 

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται, ότι για την υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισμό, πέραν της υποβολής της σχετικής αίτησης (μέχρι 30-3-2012 για να ισχύει η έκπτωση 40 %) και της ανελλιπούς καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2012 και εφεξής, απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 48 του ν. 3943/2011 καταβολή από τον οφειλέτη ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της συνολικής μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών, το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25 % επί της μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής ούτε μεγαλύτερο του 40 % του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ 

3- Ρύθμιση οφειλών: Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους καταβάλλοντας το ποσό που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση της συνολικής μέχρι 31-12-2011 οφειλής (περιλαμβάνει τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31-12-2011 οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων) σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες κατά περίπτωση δόσεις ως εξής: 

- Εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμισή του έως και σε έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100 % επί των προσαυξήσεων προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. 

- Καταβολή του ποσού από επτά έως και 10 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75 % επί του ποσού της κεφαλαιοποιημένης οφειλής που αντιστοιχεί σε κάθε είδους προσαυξήσεις πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Τόσο η εφάπαξ καταβολή του ποσού όσο και καταβολή της πρώτης δόσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως την 30-4-2012. Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση του οφειλέτη από την παρούσα ρύθμιση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου