Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ευφραίνει» την... τσέπη το βιολογικό κρασί

Το ακαθάριστο εισόδημα στον αμπελουργό βιολογικών σταφυλιών υπολογίζεται να είναι 2.500-3.000 ευρώ το στρέμμα

Υψηλότερο εισόδημα σε παραγωγούς και οινοποιούς προσφέρει η παραγωγή βιολογικού κρασιού, σε σχέση με τα συμβατικά κρασιά. Μάλιστα, ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης δημιουργεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ελληνικό βιολογικό κρασί από τις αγορές του εξωτερικού, ενώ έδαφος κερδίζει η κατανάλωση βιολογικών κρασιών και στην ελληνική αγορά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η παραγωγή τύπων βιολογικού κρασιού με «ελληνική ταυτότητα» θα επιδράσουν θετικά στην αύξηση των εξαγωγών μελλοντικά.

Οι μεγαλύτεροι βιολογικοί αμπελώνες υπάρχουν στην Ιταλία, 303.000 στρέμματα, στη Γαλλία, 215.000 στρέμματα και στην Ισπανία, 176.600 στρέμματα, ενώ στην Ελλάδα καλλιεργούνται 38.750 στρέμματα με αμπέλ
Οι μεγαλύτεροι βιολογικοί αμπελώνες υπάρχουν στην Ιταλία, 303.000 στρέμματα, στη Γαλλία, 215.000 στρέμματα και στην Ισπανία, 176.600 στρέμματα, ενώ στην Ελλάδα καλλιεργούνται 38.750 στρέμματα με αμπέλια για την παραγωγή βιολογικού κρασιού
Το εισόδημα, που μπορεί να αποφέρει στους παραγωγούς η δημιουργία της νέας αυτής κατηγορίας κρασιού -του βιολογικού δηλαδή κρασιού-, θα είναι τουλάχιστον 20-25% μεγαλύτερο από αυτό της συμβατικής οινοποίησης.
Παράλληλα, ο νέος κανονισμός της ΕΕ θα δώσει μεγάλες εμπορικές ευκαιρίες στους οινοποιούς βιολογικού κρασιού επειδή στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα νέο είδος κρασιού.
Το ακαθάριστο εισόδημα στον αμπελουργό βιολογικών σταφυλιών υπολογίζεται να είναι 2.500-3.000 ευρώ το στρέμμα, αν λάβουμε σαν βάση μία μέση παραγωγή σταφυλιών 1.000-1.200 κιλά /στρέμμα και μία μέση τιμή 2,5-3 ευρώ/κιλό. Στον οινοποιό βιολογικού κρασιού 4.000-4.800 ευρώ το στρέμμα αν υπολογίσουμε μία παραγωγή 600-800 κιλά κρασιού/στρέμμα και μία τιμή 5-6 ευρώ/κιλό.
«Ευφραίνει» την... τσέπη το βιολογικό κρασί
Το κρασί από βιολογικά σταφύλια παρουσιάζει μια μέση ετήσια αύξηση εξαγωγών της τάξης του 41% και ξεπερνά το 30% εγχώριας παραγωγής, ενώ η εγχώρια κατανάλωση εμφανίζει μέση ετήσια αύξηση πάνω από 30%.
Οπως αναφέρει ο γεωπόνος κ. Κάσσανδρος Γάτσιος, μιλώντας στις «Επαγγελματικές Ευκαιρίες»: Η παραγωγή και η ζήτηση κρασιών που παράγονται από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας βρίσκονται στην Ελλάδα σε αυξητική πορεία.
«Ευφραίνει» την... τσέπη το βιολογικό κρασί
Στην οινοποίηση, οι διαφορές μεταξύ του συμβατικά παραγόμενου και του βιολογικού κρασιού είναι μικρές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στη σημερινή οινοποίηση όπου παράγονται κρασιά από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας και στη μελλοντική η οποία θα δώσει τα «βιολογικά κρασιά».
Η ΕΕ έχει ψηφίσει τον κανονισμό 834/2007, ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισμό 2092/91. Με αυτόν εισάγεται για πρώτη φορά το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα μπορέσει να γίνει η πιστοποίηση βιολογικού οίνου.
Εχει ξεκινήσει ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε πολλές χώρες και σε τρεις περιοχές της Ελλάδας με σκοπό να καταλήξει σε ένα πρωτόκολλο για τη βιολογική οινοποίηση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η οινοποίηση γίνεται με χαμηλά επίπεδα θειωδών αλλά και με γηγενείς ζύμες, ένζυμα μόνο τα επιτρεπτά, φυσικά διαυγαστικά (π.χ ζελατίνες από ζώα που εκτρέφονται βιολογικά), τρυγικό οξύ προερχόμενο από φυσικές τρυγίες των δεξαμενών.
Με τον νέο κανονισμό, οι παραγωγοί βιολογικού κρασιού θα χρησιμοποιούν σταφύλια που θα έχουν παραχθεί με βιολογικές μεθόδους, θα έχουν δε το δικαίωμα να αναγράφουν στις φιάλες «βιολογικό κρασί» και όχι «κρασί από βιολογικά σταφύλια», όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, που δεν είχε εφαρμοσθεί ο σχετικός κανονισμός. Οι μεγαλύτεροι βιολογικοί αμπελώνες υπάρχουν στην Ιταλία, 303.000 στρέμματα, στη Γαλλία, 215.000 στρέμματα και στην Ισπανία, 176.600 στρέμματα ενώ στην Ελλάδα καλλιεργούνται 38.750 στρέμματα αμπέλια για την παραγωγή βιολογικού κρασιού.
Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει τις τεχνικές οινοποίησης αλλά και τις προστιθέμενες ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατά τη βιολογική οινοποίηση. Τα βιολογικά κρασιά επιτρέπεται να έχουν μέχρι 100mg/l θειώδεις ενώσεις στα κόκκινα κρασιά και 150mg/l στα λευκά και ροζέ. Λόγω της τάσης που υπάρχει σήμερα, για κατανάλωση καλής ποιότητας κρασιών, τα βιολογικά κρασιά θα μπορούν να απορροφώνται από την εσωτερική αλλά κυρίως από τις ξένες αγορές.
Οι μέθοδοι για την παραγωγή σταφυλιών
Σύμφωνα με τον γεωπόνο κ. Γάτσιο, η βιολογική καλλιέργεια της αμπέλου είναι η μέθοδος καλλιέργειας κατά την οποία, σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφαρμόζονται συγκεκριμένες πρακτικές για την παραγωγή σταφυλιών. Οι πρακτικές αυτές αφορούν τη λίπανση και τη φυτοπροστασία.
Η λίπανση που εφαρμόζεται για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους πρέπει να γίνεται με φυτικά και ζωικά υπολείμματα. Η φυτοπροστασία για την αντιμετώπιση ασθενειών και εντόμων που προσβάλλουν τα φυτά της αμπέλου πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια ορισμένων εγκεκριμένων χημικών ενώσεων, μικροβιολογικών σκευασμάτων και ωφέλιμων εντόμων, τα οποία καταπολεμούν τους εχθρούς του αμπελιού.
Η ένταξη της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης στα συστήματα της βιολογικής γεωργίας προϋποθέτει την επιλογή ενός από τους εγκεκριμένους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας υπογράφοντας ένα συμβόλαιο συνεργασίας. Με τη σύμβαση αυτή, η γεωργική εκμετάλλευση-επιχείρηση υποβάλλεται στο σύστημα ελέγχου. Ο έλεγχος στη βιολογική γεωργία γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τον αρμόδιο ελεγκτικό οργανισμό. Διενεργείται, δε, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της αποθήκευσης, της εμπορίας και συσκευασίας των προϊόντων. Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων γίνεται από ένα από τους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν τεθεί υπό την επίβλεψη του AGROCERT με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων αυτών, καθώς και τον έλεγχο των επιχειρηματιών που κάνουν εισαγωγές από τρίτες χώρες. Το αμπέλι δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, αλλά, ωστόσο, θα πρέπει να καλύπτονται ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του σταφυλιού αλλά και του παραγόμενου οίνου.
Στη βιολογική αμπελουργία επιζητείται η απόκτηση μέτριας ζωηρότητας πρέμνων. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη λίπανση. Η επιδίωξη γενικότερα στη βιοκαλλιέργεια είναι η καλή ποιότητα και όχι η μεγάλη ποσότητα σταφυλιών.
Η λίπανση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ποσότητες των στοιχείων που αφαιρούνται από το έδαφος από την καλλιέργεια ενός στρέμματος αμπελιού.
Η ετήσια λίπανση που πρέπει να εφαρμόζεται στο βιολογικό αμπέλι πρέπει να γίνεται με τα επιτρεπόμενα λιπάσματα από τον κανονισμό της βιολογικής καλλιέργειας αλλά και με τις κατάλληλες ποσότητες.
Αζωτο: 0-3 Kg το στρέμμα, ανάλογα με τη χημική ανάλυση του εδάφους του αμπελώνα.
Κάλιο: 6-8 Kg /στρ.
Φώσφορος: 3-4kg/στρ.
Μια λίπανση πλούσια σε άζωτο έχει τις ακόλουθες βλαβερές συνέπειες:
  • Καθυστέρηση της έκπτυξης των κληματίδων.
  • Αύξηση του αριθμού των οφθαλμών που εκπτύσσονται.
  • Μεγάλη ζωηρότητα των φυτών.
  • Αύξηση της παραγωγής.
  • Λόγω του αρνητικού μικροκλίματος για τα φυτά δεν παράγονται υγιή και ποιοτικά σταφύλια.
  • Αύξηση των προσβολών από βοτρύτη και τον περονόσπορο
  • Μείωση των σακχάρων και των πολυφαινολών και αύξηση της οξύτητας.
  • Καθυστέρηση της ωρίμανσης.
Η χρησιμοποίηση φωσφορικών λιπασμάτων περιορίζεται συνήθως στην περίπτωση των νεαρών αμπελώνων, έτσι ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, ή στις περιπτώσεις που η ανάλυση εδάφους δείχνει χαμηλά επίπεδα φωσφόρου.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί
Το χειμερινό κλάδεμα γίνεται κατά τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο. Στο κυπελλοειδές σχήμα το κλάδεμα συνίσταται στη διατήρηση σε κάθε βραχίονα δύο κεφαλών, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο καρποφόρους οφθαλμούς η καθεμία. Στα γραμμοειδή σχήματα διατηρούνται τρεις έως έξι κεφαλές ανάλογα με το σύστημα μόρφωσης.
Γίνονται επίσης χλωρά κλαδέματα. Τα κυριότερα χλωρά κλαδέματα που γίνονται είναι το βλαστολόγημα και το κορφολόγημα. Το βλαστολόγημα γίνεται τον Απρίλιο με Μάιο, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10-20 εκ. Το κορφολόγημα αφορά την εξαίρεση της τρυφερής κορυφής και γίνεται λίγο πριν την άνθηση και αποσκοπεί στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών καρπόδεσης και στη συνέχεια καλύτερης διατροφής των σταφυλιών.
Πότισμα
Στις ξηρικές καλλιέργειες: Γίνεται μία διευθέτηση του ανάγλυφου στα επικλινή εδάφη, σε τρόπο ώστε να περιορίζεται η επιφανειακή απορροή και η διάβρωση του εδάφους.
Επίσης, η διατήρηση της φυτοκάλυψης (ζιζανίων) μέχρι τα τέλη της περιόδου των βροχών στα επικλινή εδάφη και αύξηση της διήθησης του εδάφους με την προσθήκη οργανικών υλικών.
Στις αρδευόμενες καλλιέργειες: Η χρήση των τασιμέτρων σε καλλιέργειες και συνθήκες που προσφέρονται παρέχει μια πρακτική λύση αρκετά αξιόπιστη για τον έλεγχο στην πράξη του βάθους και επομένως και της δόσης άρδευσης. Η άρδευση γίνεται με κατάκλιση, λωρίδες, αυλάκια, λεκάνες ή με εκτοξευτήρες ή με σταγόνες. Πρέπει να γίνεται χρήση νερού καλής ποιότητας με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα.
Εδαφοκάλυψη
Οι ωφέλειες της εδαφοκάλυψης έγκειται στη βελτίωση της εδαφικής γονιμότητας, στην ευνοϊκή αλλαγή του μικροκλίματος. Η εδαφοκάλυψη είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε με τις λεγόμενες χλωρές, λιπάνσεις με ενσωμάτωση δηλαδή στο έδαφος φυτών εδαφοκάλυψης, είτε με τη δημιουργία στρωμάτων φυτικών υπολειμμάτων ή άλλων υλικών (π.χ. μαύρο πλαστικό) στην επιφάνεια του εδάφους.
Αναβίωση παλιών ελληνικών ποικιλιών
Ενας αμπελώνας - πρότυπο στην Τήνο
Η «συγκίνηση» για την αναβίωση παλιών ελληνικών ποικιλιών ήταν εκείνη που οδήγησε τον κ. Θόδωρο Κοσμόπουλο, πολιτικό μηχανικό, να δημιουργήσει έναν βιολογικό αμπελώνα με 4.000 κλήματα στην τοποθεσία Εξωμβούργου στην Τήνο.
Οι ποικιλίες που επέλεξε είναι το μαυροτράγανο, παλιά κυκλαδίτικη ποικιλία που σήμερα καλλιεργείται κυρίως στη Σαντορίνη και δίνει κόκκινο κρασί, και ασύρτικο, που αποτελεί αρχαία ελληνική ποικιλία και δίνει λευκό κρασί.
Ο αμπελώνας είναι βιολογικής καλλιέργειας και στόχος του είναι να δημιουργήσει και ένα οινοποιείο.
Το πρώτο κρασί ο αμπελώνας θα το δώσει αφού συμπληρωθούν 4 χρόνια από τη φύτευσή του. Ωστόσο, ένα αμπέλι φτάνει στη «χρυσή» του ηλικία για παραγωγή αφού συμπληρώσει 10 χρόνια και αντίστοιχα περνάει στην ηλικία γήρανσης μετά τη συμπλήρωση 50 ετών.
Και, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κοσμόπουλος, όσο πιο καλοταϊσμένο ένα το κλίμα τόσο καλύτερης ποιότητας κρασί θα δώσει. Αυτό στη βιολογική καλλιέργεια σημαίνει ότι ο παραγωγός από το κλίμα θα πάρει σχεδόν τη μισή ποσότητα σταφυλιού, ώστε να είναι χορτάτο από τη γη, για να αποδώσει το μάξιμουμ της γεύσης του.
Πού θα απευθυνθώ
Κάσσανδρος Γάτσιος, Γεωπόνος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εταιρεία SYMAGRO, Επιστημονικό &Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Τηλ. 6944846475 - 26510 07653. FAX: 26510 07674 info@symagro.com
Εφη Καραγεώργου
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23353&subid=2&pubid=63709712

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου