Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΟΑΕΔ: επιδοτεί 10.000 θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία για 12 μήνες


Με στόχο να διατηργηθούν 10.000 θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία ο ΟΑΕΔ προχωράει στην υλοποίηση προγράμματος. Προβλέπει την επιχορήγηση του 40% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών αντίσοιχοι αριθμού εργαζόμενων για 12 μήνες, σε συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα,ξεκινά. Τη κοινή υπουργική απόφαση υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει στο ποσό των 19.000.000 ευρώ. Τα 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως το τέλος του 2011 και τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ το 2012. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι να διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού 3 μήνες πριν από την ένταξη τους. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
* Ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα απασχολούνται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης που απασχολούνταν κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών
* ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση να έχει γίνει έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επέκταση της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ξενοδοχεία κλασικού τύπου. ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (κάμπινγκ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου