Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Ενίσχυση 7.000 ευρώ για «smart» και hi tech παροχές-Το ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αφορά τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων


Με το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους τουρίστες να κάνουν χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για να κλείνουν τις διακοπές τους
Με ποσά έως και 7.000 ευρώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία αλλά κι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, προκειμένου να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους πελάτες τους.Με το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους τουρίστες να κάνουν χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για να κλείνουν τις διακοπές τους
Μέσα από ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά στην εγχώρια και διεθνή αγορά του τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους Ελληνες και ξένους τουρίστες να κάνουν χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και να κλείνουν τις διακοπές τους ή τις περιηγήσεις τους μέσω των Smartphones και των μικρών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το πρόγραμμα λέγεται «Digi-mobile» και μέσα από αυτό χρηματοδοτούνται όσοι θελήσουν να κερδίσουν και να στοχεύσουν σε πελάτες που κάνουν χρήση των Smartphones (έξυπνων κινητών) και των tablet PC (ηλεκτρονικοί υπολογιστές «ταμπλέτες»).
Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι σε ό,τι αφορά τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία για εφαρμογές στη διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδίων μέσω Smartphones και την πληρωμή και κράτηση θέσεων.
Oσες επιχειρήσεις ενοικιάζουν αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν για την ανάπτυξη υπηρεσιών επιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών.
Eτσι με δεδομένη τη διείσδυση του Iντερνετ και των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας Smartphones και των Tablet PC, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν και να στραφούν σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
Το «Digi-mobile» το υλοποιούν οι «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και έχει προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες που επιδοτούνται αποκλειστικά είναι εκείνες για την προμήθεια λογισμικού. Επίσης οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν τόσο για την προμήθεια λογισμού όσο και για υπηρεσίες λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service». Αλλά και να χρηματοδοτηθούν μόνο για υπηρεσίες λογισμικού.
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης. Η μέγιστη ενίσχυση αφορά το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και δεν μπορεί να υπερβεί τα 7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει Native mobile ή Web mobile εφαρμογές ή τα 1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει Web mobile portal. Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.
Το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου καταχωρίζονται οι ηλεκτρονικές προτάσεις είναι ανοιχτό. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00.
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14.00.
 • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14.00.
 • Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14.00.
Χαρακτηριστικά και κατηγορίες εφαρμογών που καλύπτει το πρόγραμμα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξέρουν πως τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτούμενων εφαρμογών είναι:
 • Οι εφαρμογές θα πρέπει είτε να απευθύνονται στους καταναλωτές (να είναι τύπου B2C - Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε να απευθύνονται σε επιχειρήσεις ( τύπου B2B, Β2Ε κ.λπ. - Επιχείρηση προς Επιχείρηση ή ενδοεπιχειρησιακές).
 • Οι εφαρμογές θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (τουλάχιστον μία μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo).
 • Στην περίπτωση εφαρμογών B2C, αυτές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στα αντίστοιχα «app stores» κάθε πλατφόρμας εφαρμογών, ώστε να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Ο προμηθευτής της δικαιούχου επιχείρησης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της διαδικασίας ελέγχου του κάθε «app store» και να υλοποιήσει όλες τις λειτουργίες που θα καταστήσουν την εφαρμογή αποδεκτή. Η αποδοχή της εφαρμογής από το εκάστοτε «app store» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της δράσης, καθώς αποτελεί σημείο ελέγχου και πιστοποίησης της υλοποίησης του κάθε έργου.
Οι εφαρμογές θα πρέπει να ανήκουν σε μία εκ των παρακάτω κατηγοριών:
 • Native mobile εφαρμογές - «Kατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα (είναι «downloadable»).
 • Web mobile εφαρμογές - Συνήθως αναπτύσσονται σε HTML5 και «κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα.
 • Web mobile portals.
Επίσης, οι εφαρμογές πρέπει να λειτουργούν είτε offline είτε online και όπου απαιτείται με αξιοποίηση δεδομένων από το Διαδίκτυο.
Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται, να διατίθενται από τον προμηθευτή στη δικαιούχο επιχείρηση είτε σε συνδρομητική βάση (ως «λογισμικό με τη μορφή υπηρεσίας» Software-as-a-Service), είτε ως προμήθεια του λογισμικού, είτε ως συνδυασμός αυτών.
Δεν είναι επιλέξιμα προς ενίσχυση:
 • Η απόκτηση και η διάθεση μηνυμάτων SMS/ MMS που διατίθενται μέσω συσκευών κινητών επικοινωνιών, καθώς αποτελούν λειτουργικά κόστη της δικαιούχου επιχείρησης και δεν αφορούν το κόστος ανάπτυξης/απόκτησης της σχετικής εφαρμογής.
 • Η δημιουργία εφαρμογών που έχουν ως μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ή τη διάθεση ηλεκτρονικών κουπονιών (e-coupons).
 • Δεν επιτρέπεται η απλή αναπαραγωγή του Web portal (ή υποσυνόλου του) στη συσκευή και η αντιμετώπισή του ως εφαρμογή mobile στο πλαίσιο της δράσης.
Πού να απευθυνθώ
Η δράση υλοποιείται από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.).
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι οδηγοί των δράσεων βρίσκονται διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr/, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» http://www.digitalplan.gov.gr/ και του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας www.mindev.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και τηλεφωνικά ατελώς στο 8005000115.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου