Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

72.258 αιτήσεις ανέργων για έργα αυτεπιστασίας-

Τις προτάσεις των δήμων για έργα αυτεπιστασίας ζήτησε το υπουργείο Εσωτερικών και όρισε τις διαδικασίες για την πρόσληψη ανέργων από οκτώ ειδικότητες
Εως το τέλος Μαρτίου θα πιάσουν δουλειά οι πρώτοι άνεργοι

Μέχρι τις 26 Μαρτίου αναμένεται να έχουν «πιάσει δουλειά» οι πρώτοι επιτυχόντες στα προγράμματα αυτεπιστασίας των ΟΤΑ, όπως δηλώνει στην «Εργασία» ο αρμόδιος υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος. «Τις αμέσως επόμενες ημέρες, τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας θα καταλήξουν για τα θέματα χρηματοδότησης των ΟΤΑ όσον αφορά τα προγράμματα αυτεπιστασίας», επισημαίνει ο κ. Π. Κουκουλόπουλος και τονίζει:
«Ευελπιστούμε ότι την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, πιθανότατα στις 26 του μηνός, θα ξεκινήσουν να εργάζονται οι πρώτοι επιτυχόντες, στους δήμους που διαθέτουν τη μεγαλύτερη ετοιμότητα να εφαρμόσουν προγράμματα αυτεπιστασίας. Αμεσα θα αποσταλεί εγκύκλιος στους ΟΤΑ που θα προσδιορίζει τη διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα (μελέτες, αριθμός απασχολουμένων κ.τ.λ.)», σημειώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών.Τις προτάσεις των δήμων για έργα αυτεπιστασίας ζήτησε το υπουργείο Εσωτερικών και όρισε τις διαδικασίες για την πρόσληψη ανέργων από οκτώ ειδικότητες


Μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία για τη συμμετοχή ανέργων στα προγράμματα αυτεπιστασίας, συμπληρώθηκαν συνολικά 72.258 αιτήσεις. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ διαμορφώνουν τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα των Επιτυχόντων ανά δήμο με βάση τους ΟΤΑ που επέλεξαν οι υποψήφιοι.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

  • ΔΕ ηλεκτρολόγοι
  • ΔΕ Οδηγοί
  • ΔΕ τεχνίτες οικοδόμοι
  • ΔΕ τεχνίτες Ελαιοχρωματιστές
  • ΔΕ Τεχνίτες Σιδεράδες
  • ΔΕ υδραυλικοί
  • ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργων
  • ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στους ΟΤΑ η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών κ. Φ. Γεννηματά, η επιλογή του προσωπικού ανά ειδικότητα γίνεται ύστερα από ηλεκτρονικό αίτημα των φορέων προς την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκάστοτε φορέας. Το ηλεκτρονικό αίτημα του φορέα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ζητούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων. Κάθε δήμος, στο οποίο έχει εγκριθεί πρόγραμμα αυτεπιστασίας, οφείλει να προσλάβει το προσωπικό εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από τον ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν μπορούν να φθάσουν έως και τις 35.000, αν φυσικά οι δήμοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έργα. Αν όλα πάνε καλά, ένας στους δύο υποψηφίους θα πιάσει δουλειά για πέντε μήνες.

Η επιλογή πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο φορέα ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση.

Οι επιλεγέντες για κάθε φορέα, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και δεν έχουν υπερβεί τις 135 ημέρες ασφάλισης ετησίως για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, το οποίο ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και τον φορέα που υπέβαλε το σχετικό αίτημα. Οι επιλεγέντες, από την ημερομηνία επιλογής τους και για το χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους από τον οικείο φορέα, δεν δύνανται να επιλεγούν για άλλο έργο αυτεπιστασίας στον ίδιο ή σε άλλο φορέα.

Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου φορέα, ο οποίος αναγγέλλει την πρόσληψή τους στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Κατόπιν αυτού διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Β. ΤΣΙΤΣΑ
http://www.ethnos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου