Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Επαναλειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών

kpesfakioton
Δελτίο Τύπου για τη στελέχωση του Κέντρου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
Από τις αρχές του Νοεμβρίου επαναλειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών Λευκάδας, με νέα 5μελή παιδαγωγική ομάδα.
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι θεσμός που ξεκίνησε το 1993 και έργο τους είναι αφενός να συμβάλουν στη στήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και αφετέρου στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Μερικές από τις δραστηριότητες του ΚΠΕ είναι :

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση μονοήμερων, διήμερων και τριήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητικές ομάδες σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από το νομό μας και τους άλλους νομούς της χώρας.
• ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Οργάνωση και συντονισμός τοπικού Δικτύου για σχολικά προγράμματα ΠΕ του νομού, με θέμα την αλλαγή συμπεριφορών και επίκεντρο το μαθητή-ενεργό πολίτη στο αειφόρο σχολείο, στη βιώσιμη κοινότητα.
• ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ώστε να στηριχθεί το εκπαιδευτικό τους έργο.
- Βιωματικά σεμινάρια με έμφαση στις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές
- Θεματικά σεμινάρια στο πλαίσιο δράσεων της δεκαετίας του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση για την Αειφορία, καθώς και για τα μέλη των Δικτύων που υποστηρίζει
- Εκπαιδευτικά συνέδρια, συμπόσια κλπ
• ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάληψης δράσεων των πολιτών σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.
• ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία (Αυτοδιοίκηση, Σχολεία, Επιστημονικά Ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες, ΜΜΕ, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, συλλόγους κλπ.) για θέματα περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και γενικότερα κοινωνικά θέματα, όπως δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προγράμματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κύκλους διαλέξεων-συζητήσεων, κύκλους εργαστηρίων κ.ά.
Όλες οι δράσεις θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Για την Παιδαγωγική Ομάδα
Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Σφακιωτών
Σταύρος Καλογερής
http://www.mylefkada.gr/eidhseis/periballon/kpa-sfakioton-11046.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου