Το ΚΠΕ Σφακιωτών, πραγματοποιώντας δράσεις του φυσικού του αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο ΤΔΕ που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, Υποέργο 2, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), προτίθεται να οργανώσει εσπερίδα με θέμα:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Στην εσπερίδα θα γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιούν τα ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και των δικτύων που συντονίζουν ή συμμετέχουν ως κομβικοί συνεργάτες.
Τόπος – Χρόνος Υλοποίησης:
Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Σφακιωτών την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17:00 – 21:00.
Σκοπός:
Η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις δράσεις των ΚΠΕ ώστε να γίνει σωστός προγραμματισμός των επισκέψεων.
Ομάδα Στόχος:
Εκπ/κοί και στελέχη Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της περιφερειακής ενότητας Λευκάδας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10 Οκτωβρίου 2013
 Μέχρι τις 17:00 μμ   Προσέλευση
EΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
17:00 – 17:05Καλωσόρισμα, στόχος της ημερίδαςΣταύρος Καλογερής
17:05 – 17:20Χαιρετισμοί
17:20 – 17:40Ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή του στην Α/θμια.
Ενδεικτικές δράσεις – καλές πρακτικές
Θωμάς Κακλαμάνης
Υπευθ. Σχ. Δρ. Α/θμιας Λευκάδας
17:40 – 18:00Ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή του στην Β/θμια.
Ενδεικτικές δράσεις – καλές πρακτικές
Κων/να Παναρίτου
Υπευθ. Σχ. Δρ. Β/θμιας Λευκάδας
18:00 – 18:30            ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ-ΚΑΦΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
18:30 – 19:00Παρουσίαση προγραμμάτων και δικτύων ΚΠΕ ΚέρκυραςΑλέκος Βλάσσης
Σοφία Βάρελη
19:00 – 19:30Παρουσίαση προγραμμάτων και δικτύων ΚΠΕ ΖακύνθουΠηνελόπη Αβούρη
Σοφία Εμμανουηλίδου
19:30 – 20:00Παρουσίαση προγραμμάτων και δικτύων ΚΠΕ ΙθάκηςΓεράσιμος Χάνος
Βασίλειος Παπούλιας
20:00 – 20:30Παρουσίαση προγραμμάτων και δικτύων ΚΠΕ ΛευκάδαςΣταύρος Καλογερής
Αγγελική Σούνδια
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
20:30 –21:00Συζήτηση – Ανατροφοδότηση – αξιολόγησηΟλομέλεια
ΑΝΑΧΩΡΗΣ