Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
Κύριε πρόεδρε, παρακαλώ σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΣ (άρθρο 8.1) να εισάγετε ως θέμα στην αμέσως πρώτη συνεδρίαση του οργάνου το θέμα:  "Γενική Συνέλευση  της ΕΤΙΝ".
Ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης μας
Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΝ

Πληροφορηθήκαμε από τα δημοσιεύματα του τύπου για την πραγματοποίηση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ)  των μετόχων της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (ΕΤΙΝ), κατά την διάρκεια της οποίας ο περιφερειάρχης κ. Σπύρου εξελέγη και πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου (ΔΣ).
Επιθυμούμε ,ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ), να επισημάνουμε μια σειρά από τυπικές και ουσιαστικές πράξεις και παραλείψεις που έλαβαν χώρα και οι οποίες ,κατά την γνώμη μας, καθιστούν αφερέγγυα την ΕΤΙΝ και άκυρη και παράτυπη την εκλογή του νέου ΔΣ.
-Δεν έλαβε εξουσιοδότηση ο περιφερειάρχης από το ΠΣ με προφανές αποτέλεσμα να μην εκπροσωπεί νόμιμα τις μετοχές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και κατά συνέπεια η όλη διαδικασία να στερείται νομιμότητας.
-Η ΓΣ διεξήχθη στην πόλη της Κέρκυρας και όχι στην πόλη της Λευκάδας που είναι η έδρα της ΕΤΙΝ και όπου είναι υποχρεωτική η σύγκλιση της ΓΣ. Πέραν του ότι και αυτό το γεγονός συνιστά νέα παρατυπία, τίθεται το ερώτημα αν έχει ληφθεί απόφαση για μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την Λευκάδα στην Κέρκυρα και τι σημαίνει αυτό για την εδραίωση της περιφερειακής συνοχής.
-Ο παραγκωνισμός και η περιφρόνηση προς το ΠΣ συνιστούν σοβαρή δεοντολογική παράβαση εκ μέρους του κ. Σπύρου και εξ ίσου σοβαρό πολιτικό πρόβλημα καθώς δεν δόθηκε η δυνατότητα στο ανώτερο όργανο της ΠΙΝ να συζητήσει και να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την τουριστική πολιτική, την προβολή και εν γένει την πορεία της ΕΤΙΝ.
-Το ίδιο ισχύει και για τον παραγκωνισμό και περιφρόνηση της επιτροπής Τουρισμού-Αθλητισμού-Πολιτισμού του ΠΣ στην οποία πρόεδρος είναι ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σκούρτης.
-Και επειδή είναι φανερή η προχειρότητα και η αγνόηση κάθε κανονισμού και του καταστατικού της ΕΤΙΝ, ΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝ ΑΜΦΙΒΟΛΩ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΕΤΙΝ και καλούμε τον περιφερειάρχη να καταθέσει ενώπιον του ΠΣ όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν το αντίθετο.
Η παράταξη μας πιστεύει ότι η υπόθεση του τουρισμού και της τουριστικής προβολής πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, συλλογικότητα, διαφάνεια και σχεδιασμό βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Τίποτε από όλα αυτά δεν ανιχνεύεται στις πράξεις και παραλείψεις της ηγεσίας της ΠΙΝ και  ιδιαίτερα του περιφερειάρχη στην συζητούμενη υπόθεση της ΕΤΙΝ.
Η ΑΝ.Α.Σ.Α  προτείνει :
-Να θεωρηθεί η ΓΣ της ΕΤΙΝ ως μη γενόμενη.
-Να συγκληθεί εκ νέου στην έδρα της ,την Λευκάδα, με τήρηση των νομίμων διαδικασιών και με προσοχή ώστε να κληθούν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι.
-Εν τω μεταξύ να γίνει ειδική έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Τουρισμού-Αθλητισμού-Πολιτισμού του ΠΣ με μόνο θέμα την τακτική της ΠΙΝ σχετικά με την ΕΤΙΝ.
Δεν είμαστε της άποψης πως ο,τι νόμιμο είναι και ηθικό.
Σίγουρα όμως  η παραβίαση της νομιμότητας, των κανόνων της δημοκρατίας και της συλλογικότητας ,της διαφάνειας και της δεοντολογίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, οδηγεί στην στρέβλωση και την αναποτελεσματικότητα και στην παραβίαση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών των Ιονίων Νησιών.
Για τους λόγους αυτούς ,στον βαθμό που η ηγεσία της ΠΙΝ εξακολουθεί να υπερασπίζεται  αυτές τις καινοφανείς πρακτικές θα μας βρει κάθετα και σταθερά απέναντι.
10/07/2011
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Περιφερειακός σύμβουλος
Επικεφαλής ΑΝ.Α.Σ.Α
2011-07-13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου