Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Αναστολή της λειτουργίας του ΚΠΕ Σφακιωτών Λευκάδος

Με ξαφνική απόφαση της υφυπουργού παιδείας κ. Φώφης Γεννηματά έγινε αναστολή  λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών Λευκάδας.Η απόφαση αναφέρει ότι γίνεται η αναστολή "λόγω οργανωτικών αδυναμιών".Το ΚΠΕ λειτουργούσε με υποδειγματικό τρόπο παρότι είχε μόνο δύο χρόνια λειτουργίας.Στην  χρονιά που μας πέρασε (σχολικό έτος 2010-2011) φιλοξένησε περίπου 1000 μαθητές και εκπαιδευτικούς από σχολεία όλης της Ελλάδας.Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σ'αυτό διέθεσαν μεγάλο μέρος του εαυτού τους ,ακόμα και ώρες εκτός του εργασιακού τους ωραρίου, για στήσουν και να λειτουργήσουν το ΚΠΕ.

Η απόφαση λέει τα εξής:
ΘΕΜΑ

 «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των
3. Την υπ’ αριθμ. Υ274 Απόφαση (ΦΕΚ. 1595/τΒ΄/1-10-2010) με θέμα « Καθορισμός αρμοδιοτήτων της
Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά»
4. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 83688/Γ7/22-07-2011, με θέμα: «Διαδικασίες στελέχωσης και
καθήκοντα των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ».
5. Το γεγονός ότι στις 31- 8- 2011 λήγουν οι θητείες όλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων Κ.Π.Ε. και των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) των
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας σύμφωνα με την
με Α.Π. 83688/Γ7/22-07-2011
Υπουργική απόφαση περί στελέχωσης των ΚΠΕ. Σε περιφερειακές ενότητες όπου υφίστανται
παραπάνω από μία δομές ΚΠΕ, θα στελεχωθούν με μία Παιδαγωγική Ομάδα των τεσσάρων μελών
και έναν Υπεύθυνο για όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Η έδρα λειτουργίας της Παιδαγωγικής
Ομάδας θα ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η στελέχωση θα γίνει
σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος:
http://didefth.gr
2. Την αναστολή της λειτουργίας λόγω οργανωτικών αδυναμιών των ΚΠΕ Βιστωνίδας Ξάνθης,
Ποροϊων Σερρών, Βάμου Χανίων, Πεταλουδών Ρόδου, Σικυωνιών Κορινθίας, Βαθέως
Σάμου, Ιθάκης Κεφαλληνίας, Σφακιωτών Λευκάδος, Φιλιατών Θεσπρωτίας, Φιλιπιάδος
Πρεβέζης.
 
 
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.»Έχοντας υπόψη:
1. Το νόμο 1892/90(ΦΕΚ 101 τ.Α΄) άρθρο 111 παρ.13 περί Ίδρυσης Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
2. Το νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13-2-2002) άρθρο 8 παρ.2 περί οργανωτικών θεμάτων
υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου