Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

120.000 άνεργοι σε έργα αυτεπιστασίας -Πρόγραμμα για ανειδίκευτους ανέργους και πλησίον της σύνταξης

 

Η αυτεπιστασία αποτελούσε θεσμό που είχε «παγώσει» τα τελευταία χρόνια στους δήμους και αφορούσε την υλοποίηση μικρών έργων με μέσα και προσωπικό που διέθεταν οι ίδιοι οι ΟΤΑ Τις επόμενες ημέρες -πιθανότατα και αύριο- θα ανακοινώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών την εκκίνηση του προγράμματος της αυτεπιστασίας στους δήμους εντός του Φεβρουαρίου, όπου αναμένεται να απασχοληθούν 120.000 άνεργοι μέχρι τα τέλη του 2014.Η αυτεπιστασία αποτελούσε θεσμό που είχε «παγώσει» τα τελευταία χρόνια στους δήμους και αφορούσε την υλοποίηση μικρών έργων με μέσα και προσωπικό που διέθεταν οι ίδιοι οι ΟΤΑ
Το πρόγραμμα θα απευθύνεται κυρίως σε οικοδόμους, εργάτες και τεχνίτες που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και για ανειδίκευτους ανέργους που είναι μέχρι 29 ετών. Με διατάξεις που ενσωματώθηκαν στον πολυνόμο 4024/2011 του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η επανεκκίνηση της «αυτεπιστασίας» με προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για όλους τους ΟΤΑ της χώρας.
Μεταξύ των δήμων που αναμένεται να αξιοποιήσουν αρχικά το πρόγραμμα είναι η Κοζάνη και η Αγ. Βαρβάρα. Η αυτεπιστασία αποτελούσε θεσμό που είχε «παγώσει» τα τελευταία χρόνια στους δήμους και αφορούσε την υλοποίηση μικρών έργων με μέσα και προσωπικό που διέθεταν οι ίδιοι οι ΟΤΑ.
Η απασχόληση στο πρόγραμμα θα διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο αυτεπιστασίας των δήμων, θα αφορά συμβάσεις ορισμένου έργου και σε καμία περίπτωση απασχολούμενος στο πρόγραμμα δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 135 ημερομίσθια ετησίως. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης ανά ειδικότητα, ο οποίος θα συνταχθεί από τον ΟΑΕΔ και θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να τον εγκρίνει εντός 10 ημερών. Κατόπιν θα αναρτάται ο κυλιόμενος πίνακας στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Οι υποψήφιοι, μετά την οριστικοποίηση του πίνακα από το ΑΣΕΠ, πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για τους δήμους που επιθυμούν να απασχοληθούν.
Στην αίτησή τους μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρεις δήμους.
Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήμου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει τον οικείο δήμο ως πρώτη επιλογή και ακολουθούν αυτοί που έχουν δηλώσει τον συγκεκριμένο ΟΤΑ ως δεύτερη και τρίτη επιλογή. Οι δήμαρχοι θα αποφασίζουν την πρόσληψη του προσωπικού με βάση την κατάταξη που προκύπτει από τον Κυλιόμενο Πίνακα που θα δημοσιεύει το ΑΣΕΠ. Επίσης η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους στους δήμους για τις προσλήψεις και αν διαπιστώσει ότι υπάρχει παρατυπία στις προσλήψεις, τότε αυτές θα ανακαλούνται άμεσα.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ
http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου