Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων στο κτηματολόγιοΞεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί  στον  προσδιορισμό θέσης και ορίων των ακινήτων στις κτηματογραφημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.          
Η Κτηματολόγιο ΑΕ  εφαρμόζοντας την διάταξη στο νόμο 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο ανέλαβε την πρωτοβουλία πιλοτικής διερεύνησης της έκτασης των αποκλίσεων .

Όσοι έχουν διαπιστώσει πρόβλημα με το ακίνητο τους πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Παραλαβής Αναφορών Επαναπροσδιορισμού και να αναφέρουν τυχόν απόκλιση που έχουν εντοπίσει.
Για τις κτηματογραφημένες περιοχές του νησιού – Αλέξανδρος, Βαυκερή, Καρυά, Νυδρί, Πηγαδησάνοι, Πλατύστομα, Σφακιώτες, Απόλπαινα, Καριώτες, Κατούνα και Λευκάδα, ξεκινά σήμερα η υποβολή αναφορών που θα διαρκέσει τρεις μήνες.
Αυτό μπορεί να γίνει  στο ΚΕΠ Δημοτικής ενότητας Σφακιωτών, στην Πλατεία Λαζαράτων και θα λειτουργεί καθημερινά 8.30-15.00 μέχρι τις 2 Μαϊου 2012.


Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Κτηματολόγιο Α.Ε.:
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη διαδικασίας επαναπροσδιορισμού (θέσης και ορίων) ακινήτων
στο νησί της Λευκάδας
Ξεκινά σήμερα η διαδικασία επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων στις κτηματογραφημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στις οποίες μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου αναφέρθηκαν περιπτώσεις γεωμετρικών αποκλίσεων των ακινήτων πάνω στους κτηματολογικούς χάρτες.
Για το λόγο αυτό, η Κτηματολόγιο ΑΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία πιλοτικής διερεύνησης της έκτασης των αποκλίσεων τον περασμένο χρόνο και εν συνεχεία εισηγήθηκε στο ΥΠΕΚΑ νέα διάταξη στο νόμο 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο, η οποία ψηφίστηκε και τίθεται τώρα σε εφαρμογή. Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων σε ευρύτερη κλίμακα με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και απεικόνισης των ακινήτων.
Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αφορά σε γεωμετρικές αποκλίσεις των ακινήτων (θέση ή όρια) και όχι στα δικαιώματα.
Τα οφέλη για τους δικαιούχους από τη διαδικασία αυτή είναι πολλά:
Πρώτον,  ανοίγει ο δρόμος για να ξεκαθαριστούν οριστικά τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στην γεωμετρική απεικόνιση των περιουσίων τους.
Δεύτερον, η συμμετοχή στη διαδικασία είναι εντελώς ανέξοδη για τους ενδιαφερόμενους.
Τρίτον,  καθόλη τη διάρκεια των σχετικών εργασιών οι συναλλαγές των πολιτών θα διενεργούνται κανονικά, στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.
Η εφαρμογή της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων ειδικά για τον ΟΤΑ Τσουκαλάδων θα είναι άμεση, δεδομένου ότι για το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αυτής έχουν ήδη συλλεχθεί επαρκή στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη βελτίωσης της ακρίβειας των διαγραμμάτων. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Παρόλα αυτά όσοι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία καταγραφής που προηγήθηκε, είναι πολύ σημαντικό μέσα σε ένα μήνα από σήμερα να προσέλθουν στο Γραφείο Παραλαβής Αναφορών Επαναπροσδιορισμού και να αναφέρουν τυχόν απόκλιση που έχουν εντοπίσει.
Για τις υπόλοιπες κτηματογραφημένες περιοχές του νησιού – Αλέξανδρος, Βαυκερή, Καρυά, Νυδρί, Πηγαδησάνοι, Πλατύστομα, Σφακιώτες, Απόλπαινα, Καριώτες, Κατούνα και Λευκάδα, ξεκινά σήμερα η υποβολή αναφορών που θα διαρκέσει τρεις μήνες. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για εκτεταμένο φαινόμενο θα προχωρήσουμε κι εκεί στην αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και  απεικόνισης.
Για τις ανάγκες παραλαβής των αναφορών, εγκαταστήσαμε, σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, Γραφείο Παραλαβής Αναφορών Επαναπροσδιορισμού. Το γραφείο αυτό έχει στελεχωθεί από προσωπικό του Δήμου και υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό της Κτηματολόγιο ΑΕ. Το προσωπικό αυτό θα καταγράψει τις αποκλίσεις που θα υποδείξουν οι πολίτες σε ειδική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Κτηματολόγιο ΑΕ.
Το γραφείο στεγάζεται στο ΚΕΠ Δημοτικής ενότητας Σφακιωτών, στην Πλατεία Λαζαράτων και θα λειτουργεί καθημερινά 8.30-15.00 μέχρι τις 2 Μαϊου 2012.
Η Κτηματολόγιο ΑΕ, ως υπεύθυνος φορέας του Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα,  θα υποστηρίξει με όλες της τις δυνάμεις την εφαρμογή της διαδικασίας. Σημαντική προϋπόθεση, όμως, για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η συμμετοχή των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου