Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Με στόχο την ανάδειξη και την τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, μέσω της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας για επενδύσεις στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Εναλλακτικός Τουρισμός”.
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 όπως ισχύει.
http://www.imerazante.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου